erfrecht-1920x200.jpg

Erfrecht

Iedereen krijgt een keer te maken met het erfrecht. De wet omschrijft wie tot een nalatenschap worden geroepen en wat de rechten en plichten van erfgenamen zijn. SWG Advocaten is gespecialiseerd op het gebied van erfrecht. SWG behartigt de belangen van zowel banken, ondernemingen en particuliere cliënten bij de afwikkeling van nalatenschappen. SWG heeft ruime ervaring met het voeren van procedures bij rechtbanken in heel Nederland en is daarnaast in alle voorkomende zaken op het gebied van erfrecht een adviseur en sparringpartner.

VEAN_logo 3.jpg
Vereffeningen

Na een overlijden komt er vaak veel op een erfgenaam af. Er dienen juridische, financiële en fiscale zaken geregeld te worden, wat een intensief en voor velen onbekend proces is.

Lees meer
Testamentair erfrecht

Een testament valt open op het moment dat een persoon overlijdt. Hiermee worden zijn of haar erfgenamen voor de keuze gesteld de nalatenschap ofwel (beneficiair) te aanvaarden ofwel te verwerpen. SWG adviseert opdrachtgevers bij het (eventueel) afwikkelen van de nalatenschap en de daarbij behorende problematiek.

Lees meer
Versterferfrecht

Wie erft in geval dat een persoon overlijdt zonder dat er een testament is opgemaakt? Deze vraag wordt beheerst door het Burgerlijk Wetboek. SWG staat opdrachtgevers bij indien er onduidelijkheid of onenigheid bestaat rondom het afwikkelen van een nalatenschap.

Lees Meer
Meer weten? Bel of mail team vereffeningen
088 - 6900850 vereffeningen@swgadvocaten.nl
Maarten-stippels.gif