Overlijden huurder

Algemene informatie

Vaak wordt in verband met het overlijden van een huurder de vraag gesteld of de huurovereenkomst daarmee beëindigd is, het pand kan worden betreden en de inboedel kan worden afgevoerd, zodat de woning opnieuw kan worden verhuurd. Het antwoord daarop luidt ontkennend. Overlijdt de huurder van woonruimte dan zet de medehuurder de huurovereenkomst voort.

Is er geen medehuurder maar wel iemand die samen met de overleden huurder zijn/haar hoofdverblijf heeft gehad in het gehuurde én met de huurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding heeft gehad, dan zet deze persoon de huurovereenkomst voort voor een periode van in ieder geval zes maanden. Indien hij/zij ook na deze periode de huurovereenkomst wenst voort te zetten dan dient dat bij de kantonrechter te worden gevorderd.

Zijn er uiteindelijk geen personen die de huurovereenkomst voortzetten dan eindigt de huurovereenkomst aan het einde van de tweede maand na overlijden. In dit laatste geval, maar ook in het geval erfgenamen de erfenis beneficiair hebben aanvaard of dienaangaande nog geen keuze hebben gemaakt, ontstaan er vaak problemen met betrekking tot de oplevering van het gehuurde. Mag de verhuurder beschikken over de inboedel en wat als hij dat doet? Welke mogelijke problemen haalt hij zich hiermee op de hals?

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Zorgvuldig handelen is, voor zover dat niet altijd al gewenst is, juist in dit soort situaties geboden. Met name wanneer er erfgenamen in het spel zijn. Het is uiteraard in het belang van de verhuurder om snel weer over de woning te kunnen beschikken teneinde deze opnieuw te kunnen verhuren. De rechten van derden dienen evenwel gerespecteerd te worden.

Op basis van de ruime ervaring die wij hebben opgedaan in onze huurincassopraktijk in combinatie met onze gedegen juridische kennis begeleiden wij u graag in het nemen van de juiste beslissingen. Kijk in dat kader ook eens naar wat onze sectie erfrecht hierin voor u kan betekenen. Meer weten? Neem dan contact op met een van onze huurrechtadvocaten.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088-6900800 mail@swgadvocaten.nl