14-dagenbrief

Algemene informatie

Op 1 juli 2012 is de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (de WIK) ingevoerd. Geregeld is wanneer een natuurlijk persoon (die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf) buitengerechtelijke kosten moet betalen en hoe hoog die kosten zijn. Nadat deze persoon (uw debiteur) in verzuim is geraakt, moet u hem/haar een brief sturen waarin staat dat alsnog binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de brief is bezorgd het openstaande bedrag moet zijn betaald. Doet uw debiteur dat niet, dan is hij buitengerechtelijke kosten verschuldigd. De hoogte van die kosten is bepaald in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (BIK). Uit onlangs gewezen vonnissen van verschillende rechtbanken komen in dit systeem vragen naar voren. Bijvoorbeeld of de brief per e-mail kan worden verstuurd, of vanaf welke dag de termijn van 14 dagen exact gaat lopen. Uit rechtspraak blijkt dat u soms beter een 20-dagenbrief kunt versturen. Als u tenminste recht wilt krijgen op kostenvergoeding voor debiteurenbeheer en incasso.

Wat kan SWG Advocaten voor u betekenen?

SWG Advocaten toetst uw debiteurenbeheer en de tekst van uw 14-dagenbrief aan de huidige rechtspraak. Dat is ook voor ons van belang. Zonder de juiste tekst van de brief zijn kosten niet verhaalbaar. Dat maakt incasso lastiger en/of trager. SWG kan indien gewenst het gehele debiteurenbeheer van u overnemen. Wij zijn daarop geautomatiseerd. Daar maken we graag vaste afspraken over.

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl