ICT

DIGITALE SAMENLEVING

ICT speelt een steeds belangrijker rol in onze samenleving. We kunnen met recht spreken van een digitale samenleving.

In steeds meer contracten moeten ook digitale aspecten geregeld worden. Bijvoorbeeld in contracten met betrekking tot het ontwikkelen van software, of in contracten met betrekking tot het gebruik van software. Bij SWG Advocaten begrijpen wij ook de digitale onderdelen van die contracten.

Ook geschillen gaan regelmatig over digitale onderwerpen. Bijvoorbeeld geschillen over het gebruik van een domeinnaam, of over aansprakelijkheid voor gebrekkige software. Bij SWG zijn wij in dergelijke onderwerpen thuis.

SWG beschikt over veel kennis en ervaring op ICT gebied. Zowel in praktisch als in juridisch opzicht.

Software contracten

Goede software contracten helpen problemen te voorkomen. SWG Advocaten heeft veel ervaring met het maken van software contracten op maat.

lees meer
Geschillen

SWG Advocaten kent de praktijk van softwareontwikkeling en is graag vroeg in het proces betrokken.

lees meer
Blockchain

SWG Advocaten volgt de ontwikkeling van blockchain op de voet en beantwoordt graag uw vragen over dit onderwerp.

lees meer
Meer weten? Bel of mail Erik Jan
088 - 6900800 e.j.spaans@swgadvocaten.nl
EJ-stippels.gif