Geschillen

Soms strandt een ICT project door onderlinge geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Bij SWG Advocaten kennen wij de praktijk van softwareontwikkeling.

Klant en leverancier hebben vaak verschillende achtergronden in kennis en ervaring. Verwachtingen en bedoelingen lijken eerst gezamenlijk te zijn gedeeld, maar blijken later nogal uiteen te lopen.

SWG is graag vroeg in het project betrokken, nog voordat een verschil van mening een onoverbrugbare kloof tussen partijen wordt. Wij brengen partijen bij voorkeur weer tot elkaar, tenzij de mogelijkheden daartoe inmiddels zijn uitgeput.

ict-548x276.jpg
Meer weten? Bel of mail Erik Jan
088 - 6900800 e.j.spaans@swgadvocaten.nl
EJ-stippels.gif