Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 zal een nieuw privacywet gelden: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), internationaal bekend als de General Data Protection Regulation (GDPR).

Doel van de Verordening is tweeledig:

- Verbetering van de privacy rechten van personen
- Bevorderen van vrij verkeer van persoonsgegevens

De AVG behartigt daarmee zowel de belangen van de personen wier gegevens verwerkt worden, als de belangen van de bedrijven en organisaties die met deze persoonsgegevens werken.

SWG Advocaten adviseert en begeleidt cliënten op hun weg naar “GDPR Compliance”. Volg onze stappen en voldoe tijdig aan de nieuwe wetgeving.

ict-548x276.jpg
Bewustwording

Niet iedereen is zich (voldoende) bewust van de regels omtrent de verwerking van persoonsgegevens. Bent u op de hoogte?

lees meer
Analyse

SWG Advocaten biedt een gestructureerde methode die tot een overzichtelijk antwoord leidt op vragen omtrent gegevensbescherming.

lees meer
Actie

Na de analyse volgt uiteraard actie. Vaak blijkt uit de analyse dat nog niet alles 100% op orde is.

lees meer
Monitoren & bijsturen

De privacywetgeving vraagt uw continue aandacht om uw compliancy te blijven monitoren.

lees meer
Verwerkersovereenkomst? Een gedeelde verantwoordelijkheid!
Wij helpen u met een Verwerkersovereenkomst op maat.

Lees meer
Meer weten? Bel of mail Erik Jan
088 - 6900800 e.j.spaans@swgadvocaten.nl
EJ-stippels.gif