Bewustwording

Wellicht ben u er zich niet van bewust, maar de kans is groot dat uw bedrijf persoonsgegevens verwerkt. Bijvoorbeeld van klanten, personeelsleden, abonnees of andere groepen personen.

Wat is een persoonsgegeven? Dat is elk gegeven over een "geïdentificeerde, of identificeerbare, natuurlijke persoon". Het zijn dus gegevens die over iemand gaan, of die tot iemand te herleiden zijn. Bijvoorbeeld iemands email adres, telefoonnummer, en uiteraard ook iemands naam. Maar ook zogenaamde 'online identifiers', zoals IP adressen zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens kunnen in veel verschillende vormen voorkomen, bijvoorbeeld tekst, beeld en geluid. Gegevens van organisaties zijn geen persoonsgegevens.

Als het mogelijk is een verband te leggen is tussen een gegeven en een persoon, dan is sprake van een persoonsgegeven. Zo kunnen gegevens waarvan je dat niet meteen verwacht, toch worden aangemerkt als persoonsgegeven. Het klassieke voorbeeld hier is een kenteken. Alhoewel een kenteken, anders dan een naam, niet meteen tot een natuurlijke persoon is te herleiden, wordt dat wel mogelijk door het raadplegen van de gegevens van de RDW. Deze mogelijkheid maakt het kenteken een persoonsgegeven.

Wat is verwerken? Dat zijn alle handelingen die met persoonsgegevens kunnen worden verricht. Dus opslaan, bewerken, inzien, enzovoorts.

Verwerkt u persoonsgegevens? Dan is het tijd voor een analyse!

ict-548x276.jpg
Meer weten? Bel of mail Erik Jan
088 - 6900800 e.j.spaans@swgadvocaten.nl
EJ-stippels.gif