Ontslagrecht

Het zwaartepunt van de arbeidsrechtelijke praktijk ligt op de ontslagzaken. In iedere ontslagkwestie, of nu voor een werkgever of werknemer wordt opgetreden, dient eerst te worden onderzocht of een regeling kan worden getroffen zodat een directe maatregel (ontslag op staande voet) of een procedure kan worden voorkomen. De ervaring leert dat in veel gevallen een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden voor zowel werkgever als de werknemer een goede oplossing is. Dit neemt niet weg dat er soms goede argumenten zijn om te procederen. Dit geldt zowel voor de werkgever als de werknemer.

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst is een specifiek, in de wet geregelde overeenkomst, waarin partijen ter beslechting of ter voorkoming van een geschil of procedure vastleggen dat zij met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Lees meer
Procedures

Indien er onverhoopt geen vaststellingsovereenkomst tot stand kan worden gebracht en een ontslagprocedure moet worden opgestart bij de kantonrechter of het UWV kan SWG die procedure verzorgen.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail Klaas de Leeuw
088 - 6900800 kl@swgadvocaten.nl