Executiefase

Algemene informatie

Nadat vonnis is gewezen en daarmee de gerechtelijke fase is afgesloten volgt de executiefase. Dit betekent in vrijwel alle gevallen dat het vonnis aan de huurder zal worden betekend, waarbij de huurder gesommeerd wordt tot nakoming van hetgeen waartoe de kantonrechter hem heeft veroordeeld. Veelal betaling van de huurvordering (inclusief rente, buitengerechtelijke incassokosten en proceskosten) en/of ontruiming van het gehuurde.

Direct een incasso-opdracht overdragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om onmiddellijk een incasso-opdracht aan SWG Advocaten over te dragen

Stuur incasso in

Meer weten?

Bel of mail team incasso
0800 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl