Hoe werkt mediation?

mediation-576x276.jpg

Bij mediation probeert u samen met de andere partij een oplossing voor een geschil te vinden door in gesprek te gaan. Dit gesprek vindt plaats onder begeleiding van een mediator. Een mediation begint met het ondertekenen van de mediationovereenkomst. Hierin wordt vastgelegd wat het conflict inhoudt en welke regels er worden gesteld, zowel ten aanzien van het gesprek als van de afbakening van het conflict. Een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle mediation is vertrouwelijkheid. Je moet kunnen zeggen wat je werkelijk vindt zonder er buiten de mediation op te kunnen  worden afgerekend. Pas dan kom je tot de kern.

Soms komen partijen tot een oplossing in één gesprek, vaak zijn meer gesprekken noodzakelijk. Uiteindelijk worden afspraken vastgelegd en door partijen ondertekend.

Meer weten?

Bel of mail Matthijs
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl