De waarde van een onderneming

Als een ondernemer gaat scheiden, moet in verrassend veel gevallen de onderneming worden verdeeld. Waardering van de onderneming is een lastige opgave, maar moet wel plaatsvinden als één van beiden de onderneming wenst voort te zetten. Het uitkopen van de ander moet de onderneming niet in gevaar brengen, zeker niet als de ondernemer ook nog partneralimentatie moet gaan betalen. Als alimentatiegerechtigde snijd je jezelf door de hoofdprijs na te streven zomaar in de vingers.

Het is een zoektocht naar een evenwicht tussen tegengestelde en gezamenlijke belangen waarbij begeleiding door een advocaat met financiële kennis en een goed netwerk van adviseurs onontbeerlijk is.

echtscheiding-576x276.jpg

echtscheiding-deur.jpg

Alimentatie betalen

Waar was het gezin aan gewend tijdens het huwelijk? Naast het loon dat de ondernemer zich had toegekend, werden vakanties uit de rekening courant betaald. Zo wordt de behoefte van de echtgenoten na scheiding bepaald, de netto onttrekking aan de onderneming. Dat wil niet zeggen dat de ondernemer dat in de toekomst kan blijven betalen. Of juist wel, als er winst in de BV wordt gereserveerd, één van de redenen om te gaan ondernemen met gebruikmaking van één of meer BV's.

Wat voor rol spelen de kosten van de kinderen? Kan de ondernemer wel net zo goed functioneren in combinatie met de zorg voor de kinderen? Alleen voor kinderen zorgen is wat anders dan delegeren. Laat je adviseren door een ervaringsdeskundige, zowel op het gebied van ondernemen als van scheiden.

 

 

 

 

 

 

Meer weten? Bel of mail Matthijs Groenhuijzen
0800 - 6900800 of mg@swgadvocaten.nl
Matthijs-stippels.gif