No cure no pay

Algemene informatie

No cure no pay, succesfee, no win no fee, incasso abonnement, rechtsbijstandverzekering, afwikkelkosten, salaris gemachtigde, liquidatietarief, allemaal termen om aan te geven dat incasso diensten betaald worden. De vraag is door wie. Uiteraard streeft SWG naar een incasso uitkomst waarin uw debiteur de incassokosten voldoet. In zuivere incassozaken – waarin geen verweer wordt gevoerd – lukt dat vrijwel altijd. Wordt verschuldigdheid van uw vordering betwist, dan spreken wij een duidelijke vergoeding af. Voordat verdere kosten worden gemaakt overleggen wij met u, maken wij samen met u de afweging. Hoogte van te verwachten kosten wordt afgewogen tegen verwacht succes. Niet alleen succes in de procedure. Vooral ook succes in verhaalbaarheid van uw vordering. Van kale kippen is het slecht veren plukken. Ook met een vonnis in de hand. SWG incasso advocaten maakt de afweging tussen "recht hebben, recht krijgen en recht halen" inzichtelijk voordat u overdreven kosten maakt.

Wat kan SWG Advocaten voor u betekenen?

 

In een "service level agreement" leggen we afspraken vast. In dat stuk staat beschreven hoe we werken, wat we doen en tegen welke tarieven. Wij hanteren vaste tarieven waar dat mogelijk is en een uiterst concurrerend uurtarief als alternatief. Neemt u contact met ons op om daarover geïnformeerd te worden. Vanaf het moment dat u cliënt van ons kantoor bent, kunt u inloggen om uw zaken en de afspraken in te zien. Voor uw inlogcode stuurt u een e-mail aan incasso@swgadvocaten.nl

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl