Procedure VvE incasso

VvE-558x276.jpg

Een goed incassobeleid is essentieel voor het soepel functioneren van Verenigingen van Eigenaren. Als een VvE-lid zijn periodieke bijdrage niet betaalt kan de VvE op haar beurt niet aan haar verplichtingen voldoen. Elk VvE-lid heeft de wettelijke verplichting om maandelijks zijn aandeel in de totale kosten van de VvE vooruit te betalen. Als er sprake is van een betalingsachterstand kan de vordering uit handen worden gegeven aan de afdeling VvE van SWG Advocaten.

De verplichting tot betaling van de periodieke bijdrage door het VvE-lid staat geheel los van het beleid van de VvE. In het Model Reglement is een verbod opgenomen om de voorschotbijdrage te verrekenen of op te schorten vanwege vermeende tegenvorderingen op de VvE. 

Meer weten?

Bel of mail team VvE
0800 - 6900830 vve@swgadvocaten.nl