Woonruimte

De reden van het starten van een incassotraject is veelal het uitblijven van het betalen van de periodiek verschuldigde huurpenningen dan wel het niet nakomen van andere uit de huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen. Het doel is betaling van de huurachterstand die gaandeweg het traject verhoogd wordt met rente, buitengerechtelijke incassokosten, proceskosten en executiekosten. Voor zowel verhuurder als huurder is het zaak dat de vordering in een zo vroeg mogelijk stadium wordt voldaan.

Minnelijke fase

De minnelijke fase beslaat in beginsel drie sommaties die binnen een tijdsbestek van 10 dagen verstuurd worden.

Lees meer
Gerechtelijke fase

Blijft resultaat in de minnelijke fase van het incassotraject uit dan zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Lees meer
Executiefase

Nadat vonnis is gewezen en daarmee de gerechtelijke fase is afgesloten volgt de executiefase.

Lees meer
Verhaalsonderzoek

In iedere fase van het incassotraject kan het van belang zijn om inzicht te krijgen in de verhaalspositie van de huurder.

Lees meer

Direct een incasso-opdracht overdragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om onmiddellijk een incasso-opdracht aan SWG Advocaten over te dragen

Stuur incasso in

Meer weten?

Bel of mail team incasso
0800 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl