Conservatoir beslag

Algemene informatie

"Eerst beslag leggen en dan praten" is een uitspraak die refereert aan de kracht van dit middel. Als succesvol beslag wordt gelegd op zaken van de beslagdebiteur of onder derden die verplichtingen jegens de wederpartij hebben, dan verhoogt dat de druk en de kracht van de argumenten. Er loeren ook gevaren. Onder omstandigheden kan een beslaglegger aansprakelijk worden gehouden voor schade die de beslagdebiteur daardoor lijdt. Voorafgaand aan het leggen van conservatoir beslag moet daarvoor verlof worden gevraagd aan de voorzieningenrechter middels een door een advocaat in te dienen verzoekschrift. Binnen twee weken na het leggen van beslag moet – op straffe van verval van het beslag – de procedure tegen de wederpartij worden gestart. In die periode moet dus een procesbesluit worden genomen. 

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Wij maken het verzoekschrift op en dienen dat in. Na het verkrijgen van verlof van de rechter zorgen wij ervoor dat beslag wordt gelegd. Afhankelijk van de reactie op het gelegde beslag overleggen wij met u over te nemen vervolgstappen. Voor opmaken en indienen van de verzoekschriften door heel Nederland rekenen wij een vast tarief. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl