Algemene voorwaarden

Algemene informatie

Kleine lettertjes heten die in de volksmond. Algemene voorwaarden zijn afspraken die op alle overeenkomsten van de gebruiker van de voorwaarden van toepassing zijn. Dat is tenminste de bedoeling. De wet verbiedt sommige voorwaarden. Als de regels te nadelig zijn voor de consument, dan heten die regels "onredelijk bezwarend". Ze kunnen dan vernietigd worden, zodat ze met terugwerkende kracht hun gelding verliezen. Het is de kunst om zo gunstig mogelijke regels op te maken en te bedingen en die daadwerkelijk van toepassing te laten zijn op de overeenkomst. In de algemene voorwaarden staan vaak boetebedingen, termijnen, rentetarieven en incasso-tarieven. Voor consumenten gelden andere tarieven dan tussen bedrijven. Geldende termijnen, bedingen en tarieven worden in onze incassodienst voor u verwerkt. Maatwerk dus.

Wat kan SWG Advocaten voor u betekenen?

SWG screent uw voorwaarden en maakt ze up-to-date en passend. Dat doen we tegen een vooraf bepaald vast tarief. In combinatie met afname van onze incassodienst komt het voor dat wij de kosten van het upgraden van uw voorwaarden voor onze rekening nemen.

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl