ict-1920x200.jpg

Privacyverklaring (“Privacy statement”) SWG Advocaten

Wij van SWG Advocaten hechten veel waarde aan uw privacy en bescherming van uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

Welke gegevens verzamelen wij? Wij verzamelen en verwerken persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn voor onze dienstverlening als advocaat. Wij verzamelen alleen de gegevens die relevant zijn voor onze dienstverlening en alleen als u deze gegevens aan ons verstrekt.

Hoe gebruiken wij uw gegevens? Wij gebruiken uw gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, zoals het verlenen van juridische diensten, het versturen van nieuwsbrieven of het beantwoorden van uw vragen. Wij delen uw gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Hoe beschermen wij uw gegevens? Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, diefstal of verlies. Al onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht en wij hebben een strikt beleid voor gegevensbescherming en privacy.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? Wij bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening en/of zolang wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Na afloop van de bewaartermijn worden uw gegevens verwijderd of geanonimiseerd. Wij verwijzen u voor meer informatie naar onze algemene voorwaarden.

Wat zijn uw rechten? U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om uw gegevens over te dragen aan een andere partij. Voor meer informatie over uw rechten kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

SWG Advocaten
t.a.v. de directie
Edelweisstraat 5
5241 AH Rosmalen
mail@swgadvocaten.nl
088-6900800

Privacyverklaring website SWG Advocaten

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.swgadvocaten.nl (de “Website”), die wordt geëxploiteerd door SWG Advocaten, gevestigd te Rosmalen aan de Edelweisstraat 5 (5241 AH). Voor de kantoorsamenstelling van SWG Advocaten, zie de pagina Algemene voorwaarden en kantoorsamenstelling.

SWG Advocaten adviseert gebruikers van de Website regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen om kennis te kunnen nemen van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 21 november 2017.

Deze privacyverklaring geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Website door SWG Advocaten. SWG Advocaten is de verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via de Website en kan worden bereikt op het emailadres mail@swgadvocaten.nl.

SWG Advocaten verwerkt persoonsgegevens die zonder tussenkomst van de gebruiker worden verkregen en, in voorkomende gevallen, persoonsgegevens die rechtstreeks van de gebruiker worden verkregen. Dat laatste is het geval wanneer de gebruiker een contact- of aanmeldingsformulier op de Website invult en verstuurt.

Zonder tussenkomst van de gebruiker worden de volgende (technische) gegevens verwerkt:

 • IP-adres van de gebruiker
 • Pagina’s die gebruiker op de Website bezoekt
 • Internetbrowser die gebruiker gebruikt
 • Tijdsduur van het gebruik van de Website (de “Sessie”)
 • In sommige gevallen: de pagina via welke de gebruiker op de Website is beland (de “Referrer”)

Als rechtstreeks van de gebruiker verkregen gegevens kunnen worden verwerkt:

 • Naam
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Overige gegevens vermeld op een formulier op de Website

Deze gegevens worden bewaard zolang dat voor de betreffende dienstverlening aan de gebruiker nodig is.

De doeleinden waarvoor SWG Advocaten de persoonsgegevens verwerkt zijn:

 • Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten tot levering van juridische diensten aan de gebruiker van de Website, waaronder het beantwoorden van vragen
 • Contact opnemen met de gebruiker van de Website
 • Functioneel en technisch beheer van de Website, waaronder analyse van het gebruik daarvan

De Website maakt gebruik van Google Analytics. Met Google Analytics verschaft Google SWG Advocaten inzicht in hoe gebruikers de Website gebruiken. Daartoe deelt SWG Advocaten (een aantal van) de hiervoor genoemde technische gegevens met Google, die deze gegevens verwerkt op haar eigen servers. Hoe Google omgaat met gegevens van de gebruiker is aangegeven op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/partners/.

SWG Advocaten gebruikt of deelt in geen enkel geval persoonsgegevens voor reclame en/of advertentie doeleinden.

De Website maakt gebruik van Intercom Live Chat (https://www.intercom.com/live-chat). Met deze functionaliteit kan de gebruiker een ‘live chat’ gesprek voeren met een medewerker van SWG Advocaten. Indien de gebruiker ervoor kiest om gebruik te maken van deze dienstverlening, worden Emailadres en eventueel Naam doorgegeven aan Intercom, gevestigd in San Francisco (VS), die deze gegevens verwerkt op haar eigen servers. Zie voor de privacy voorwaarden van Intercom https://www.intercom.com/terms-and-policies - privacy.

De Website wordt gehost in West-Europa. 

Cookieverklaring (“Cookie statement”)

Cookies zijn tekstbestanden met informatie die op het ‘device’ (computer, tablet, mobiele telefoon) van de gebruiker van een website worden geplaatst. Deze cookies blijven op het device aanwezig tot de gebruiker ze verwijdert, of tot wanneer de geldigheidstermijn van het cookie is verstreken. Zolang het cookie niet is verwijderd, kan de inhoud van het cookie door de betreffende website worden ingelezen wanneer de gebruiker de website (weer) bezoekt. 

Functionele cookies zorgen ervoor dat een website werkt. De Website maakt gebruik van functionele cookies.

Analytische cookies helpen een website te verbeteren. De Website maakt gebruik, of kan gebruik maken, van analytische cookies. Via de Website kunnen cookies van Google Analytics geplaatst worden. Indien u deze cookies zou willen blokkeren, kunt u van de Google website https://tools.google.com/dlpage/gaoptout een daartoe geschikte tool downloaden.

Tracking cookies (“3rd party cookies”) volgen het gedrag van gebruikers over meerdere websites. De Website maakt geen gebruik van tracking cookies.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookie verklaring aan te passen. De meest recente versie van de privacy- en cookieverklaring is altijd te vinden op onze website.