Verzuim

incasso-576x276.jpg

Verzuim is een juridisch begrip. Het is een omslagpunt. Rente en kosten kunnen pas na dat punt in rekening worden gebracht. Voordat iemand in verzuim raakt, krijgt hij een laatste kans. De zogenaamde ingebrekestelling. Die vermeldt een laatste termijn waarbinnen alsnog kan worden betaald voordat verzuim intreedt. Voor consumenten is de verzuimregeling uitgewerkt in de WIK (Wet Incassokosten). Eigenlijk hebben consumenten door de WIK een extra - wettelijke - termijn van 14 dagen gekregen waarbinnen zij zonder kosten kunnen betalen. Best vreemd.

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl