Pensioen of toch niet?

echtscheiding-576x276.jpg

Vaak noemen verzekeringsmaatschappijen hun product een privépensioen, terwijl het geen pensioen betreft maar een lijfrente. Het verschil is fiscaal niet zo groot, maar voor de vermogensverdeling maakt het wel veel uit. Pensioen is formeel namelijk geen onderdeel van de huwelijksgoederengemeenschap, maar een lijfrente wel. Dat maakt onder andere verschil voor de omvang van het te verdelen vermogensbestanddeel, aangezien vaak niet de gehele pensioenaanspraak hoeft te worden gedeeld maar wel het volledige lijfrentekapitaal.

Een misverstand leidt al snel tot frictie, die eenvoudig had kunnen worden voorkomen.

echtscheiding-euros.jpg

Verevenen of conversie?

Pensioen heeft in de verdeling een aparte status. Formeel is het geen onderdeel van het huwelijksvermogen, maar het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, moet in beginsel wel tussen partijen worden verdeeld. In de wet VPS (Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) is voldoende ruimte gelaten voor maatwerk. In de meeste gevallen is een standaardverevening van pensioen precies goed. In dat geval staat de regeling al in de wet en hoeft alleen de pensioenuitvoerder van de scheiding (binnen twee jaar na de scheiding) op de hoogte te worden gebracht.

Soms is een afwijkende regeling beter, bijvoorbeeld conversie. Dan wordt het recht op pensioenuitkeringen losgekoppeld van de ex-partner en krijg je helemaal je eigen pensioen. Deze optie klinkt logisch, maar levert niet voor iedereen voordeel op.

Laat je goed begeleiden!

Meer weten?

Bel of mail Matthijs Groenhuijzen
0800 - 6900800 of mg@swgadvocaten.nl