Indeplaatsstelling

ALGEMENE INFORMATIE

De wet biedt de huurder van winkelruimte de mogelijkheid om zijn rechten en plichten uit de huurovereenkomst over te dragen aan een derde partij die zijn onderneming overneemt. Wanneer een verhuurder geen medewerking wil verlenen aan de overdracht van de huurovereenkomst (bijvoorbeeld omdat hij de derde partij niet betrouwbaar of solvabel acht), kan de huurder de rechter om een ‘indeplaatsstelling’ verzoeken. De rechter moet vervolgens toetsen of de derde partij in staat is om de lopende huurtermijnen te dragen. Tevens kan de rechter voorwaarden stellen aan de indeplaatsstelling, zodat bestaande zekerheden van de verhuurder (bijvoorbeeld een borgstelling) niet verloren gaan.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Indien uw huurder u in rechte betrekt teneinde een machtiging tot indeplaatsstelling af te dwingen kan SWG u bijstaan in deze procedure en namens u verweer voeren tegen de ingestelde vordering.  

Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurrecht
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl