Medehuur en onderhuur

ALGEMENE INFORMATIE

Contractsvrijheid is een groot goed. Als verhuurder bepaalt u graag met wie u een huurovereenkomst wenst aan te gaan en met wie niet. Er zijn echter situaties denkbaar waarbij u, zonder daarin gekend te worden, geconfronteerd wordt met derden die rechten kunnen doen gelden op het gehuurde.

Zo zijn echtgenoten of geregistreerde partners derden die van rechtswege medehuurder zijn zolang zij hun hoofdverblijf hebben in het gehuurde. De niet gehuwde samenwoner kan samen met de contractuele huurder om medehuurderschap verzoeken.

In een onderhuursituatie waarbij een zelfstandige woonruimte is onderverhuurd en de onderhuurder zijn hoofdverblijf heeft, wordt de onderhuurder, in geval van beëindiging van de hoofhuurovereenkomst, beschermd. Ongeacht of er bevoegd dan wel onbevoegd is onderverhuurd. De onderhuurovereenkomst wordt in dat geval door de verhuurder voortgezet. Beëindiging van de onderhuurovereenkomst kan op grond van een aantal in de wet opgesomde gronden worden verzocht. Het initiatief ligt bij de verhuurder en is in tijd beperkt.    

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Veelal leiden de hiervoor genoemde situaties tot een gerechtelijke procedure. Het is dan ook van uiterst belang dat u zich tijdig laat informeren en de aan een procedure verbonden “fatale termijn” niet laat verlopen. De huurrechtadvocaten van SWG staan u in dat kader graag juridisch terzijde. Dit kan tegen een vooraf afgesproken honorarium dan wel, zo de casus het toelaat, tegen een vast tarief. Wilt u meer weten over een van deze producten, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Advocaten
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl