VvE-incasso bij SWG

SWG Advocaten is gespecialiseerd in de belangenbehartiging van Verenigingen van Eigenaren zowel in de minnelijke fase, de gerechtelijke fase als in de executiefase. Naast Vereniging van Eigenaren staat SWG ook vastgoedbeheerders bij. SWG heeft ruime ervaring met het voeren van procedures voor deze beheerders bij rechtbanken in heel Nederland. SWG Advocaten is in alle voorkomende zaken een adviseur en sparringpartner voor de afdeling debiteurenbeheer, ook bij de uitwinning van onder andere (voorschot-)bijdragen, stookkosten en definitieve bijdragen.

Procedure VvE - incasso

Een goed incassobeleid is essentieel voor het soepel functioneren van de VvE. Als een VvE-lid zijn periodieke bijdrage niet betaalt kan de VvE niet aan haar betalingsverplichtingen voldoen.

lees meer
Minnelijk traject

SWG advocaten maant het VvE-lid om de achterstallige bijdrage te betalen. De bijdrage wordt vermeerderd met de wettelijke incassokosten.

lees meer
Gerechtelijk traject

De deurwaarder brengt een dagvaarding uit aan het VvE-lid. Deze moet voor de rechter verschijnen. De rechter neemt vervolgens een besluit.

lees meer
Executie

Bij betalingsachterstanden kan een appartement door de VvE als schuldeiser geveild worden. Vaak wordt de executie overgenomen door de hypotheekbank.

lees meer

Vragen over VvE zaken?

U kunt bij ons terecht

Zowel voor Verenigingen van Eigenaren als vastgoedbeheerders

Meer weten?

Bel of mail team VvE
088 - 6900830 vve@swgadvocaten.nl