Minnelijk traject

VvE-558x276.jpg

SWG advocaten stuurt op de dag van het uit handen geven van de vordering nog een sommatiebrief aan het adres van de eigenaar waarin naast de achterstallige bijdragen tevens rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening worden gebracht. Na een week verstuurt SWG een tweede sommatiebrief en de derde en in principe laatste sommatie wordt vier dagen later verstuurd. Tijdens deze periode kan een betalingsregeling worden getroffen. In principe mogen regelingen niet meer dan drie maanden bestrijken. Hier kan in overleg van worden afgeweken.

De sommatiefase beslaat maximaal 2 tot 3 weken.

Meer weten?

Bel of mail team VvE
0800 - 6900830 vve@swgadvocaten.nl