Minnelijke fase

Algemene informatie

De minnelijke fase beslaat in beginsel drie sommaties die binnen een tijdsbestek van 10 dagen verstuurd worden. De eerste sommatie bevat een opgave van de huurvordering, de verschuldigde rente en  verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. De dreiging van te treffen rechtsmaatregelen neemt met het  verzenden van de (tweede en derde) sommatiebrieven toe. In geval resultaat uitblijft zal ook daadwerkelijk tot het treffen van die rechtsmaatregel, veelal het starten van een (gerechtelijke) ontruimingsprocedure worden overgegaan.

Direct een incasso-opdracht overdragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om onmiddellijk een incasso-opdracht aan SWG Advocaten over te dragen

Stuur incasso in

Meer weten?

Bel of mail team incasso
0800 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl