Als pensioen tegenvalt

algemene-praktijk-576x276.jpg

Als de werkgever zijn werknemers een beschikbare premie toezegt, is de kous daarmee voor de werkgever af. Of toch niet? Hoe ver gaat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de pensioenregeling en in hoeverre kan de werkgever deze afschuiven op de uitvoerder van de regeling, de verzekeraar of het pensioenfonds?

Als beleggingsresultaten tegenvallen of als er te weinig geld blijkt te zijn voor nabestaanden, is het van belang te weten wie aansprakelijk is voor de op dat moment ontstane noodsituatie. Dat kan de werkgever zijn (of zijn adviseur), maar ook de pensioenuitvoerder of de werknemer zelf als deze domme keuzes heeft gemaakt na goed te zijn voorgelicht.

De pensioenrechtadvocaat helpt deze kluwen te ontwarren.

Meer weten?

Bel of mail Matthijs Groenhuijzen
088 - 6900800 of mg@swgadvocaten.nl