Kantoorruimte

huur-576x276.jpg

Een gespecialiseerd team advocaten en juridisch medewerkers van SWG Advocaten behartigt de belangen van vastgoedbeleggers en vastgoedmanagers bij geschillen die zich voordoen bij de verhuur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte (niet zijnde woon- of winkelruimte). SWG werkt en procedeert in dat kader door heel Nederland. SWG heeft in de afgelopen jaren een omvangrijke kennisbron opgebouwd waarop door haar cliënten een beroep kan worden gedaan. Naast uitvoerend advocaat is SWG ook een kennispartner voor haar cliënten. Hieronder treft u een overzicht aan van de meest voorkomende onderwerpen waarover wij adviseren en procederen.

Huurovereenkomst

De basis van een huurrelatie is de huurovereenkomst. De kern is de vastlegging van afspraken waarbij de verhuurder zich onder meer verbindt aan de huurder, kantoorruimte in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot de betaling van huurpenningen.

Lees meer
Gebreken en onderhoud

De staat van het gehuurde bepaalt mede het huurgenot van de huurder van kantoorruimte. Een gebrek is een staat of eigenschap of een andere niet aan huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor het gehuurde aan huurder niet het genot kan verschaffen welke hij bij het aangaan van de huurovereenkomst mocht verwachten.

Lees meer
Beëindiging

Een huurovereenkomst eindigt door opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden. Bij de beëindiging van de huurovereenkomst is de verhuurder gebonden aan strikte voorwaarden en geniet de huurder mogelijk ontruimingsbescherming.

Lees meer
Kort geding

In sommige geschillen is het noodzaak dat er op korte termijn een knoop doorgehakt moet worden. SWG handelt in die situaties voortvarend en start voor haar klanten een kort geding procedure. Start de huurder een kort geding procedure, dan voeren wij namens de klant verweer. SWG procedeert bij alle rechtbanken in Nederland.

Lees meer
Ontruimingsbescherming en onderhuur

Wanneer het de verhuurder is die de huurovereenkomst opzegt, heeft de huurder recht op ontruimingsbescherming. Dit betekent dat de huurder vanaf het moment dat de huur eindigt niet direct het gehuurde hoeft te ontruimen. Onderhuur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte is toegestaan tenzij de huurder moet aannemen dat de verhuurder daartegen redelijke bezwaren heeft.

Lees meer
Servicekosten

Anders dan bij woonruimte zijn er bij de huur van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte geen specifieke wettelijke regels over servicekosten, zodat het van de inhoud van de huurovereenkomst afhangt wat onder de servicekosten moet worden begrepen. Het ontbreken van regels maakt dat servicekosten geregeld onderwerp van discussie zijn.

Lees meer
Beslaglegging

Wanneer een huurder niet vrijwillig aan zijn verplichtingen voldoet, adviseert SWG over de mogelijkheden tot het leggen van beslag. Wanneer de klant nog niet over een executoriale titel beschikt, zorgt SWG dat deze wordt behaald en legt SWG als dat nodig is voorafgaand conservatoir beslag.

Lees meer
Insolventie

Aan een faillissement van een huurder gaat vaak een periode van niet betalen van de huurpenningen vooraf. Zodra het faillissement is uitgesproken, kan de verhuurder de huurachterstand tot op dat moment niet meer op de gebruikelijke wijze bij de huurder incasseren.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl