Executie

VvE-558x276.jpg

Nadat het vonnis is gewezen wordt dit binnen een à twee weken aan de wederpartij betekend en wordt er beslag gelegd op het appartementsrecht. Dit beslag wordt veelal gelijkertijd overbetekend aan de hypotheekhouder (de hypotheekbank) om deze in de gelegenheid te stellen de executie over te nemen.

Als het tot een veiling komt zal de hypotheekhouder op basis van zijn sterkere recht als eerste uit de opbrengst worden voldaan. Veelal resulteert dit er in dat de volledige opbrengst naar de hypotheekhouder gaat en de VvE met lege handen staat. Dit geldt echter niet voor de bijdrage uit het afgelopen en lopende boekjaar. Hiervoor is de verkrijger (koper) samen met de debiteur/ (oud-)eigenaar hoofdelijk aansprakelijk en voor welke vordering de VvE bevoorrecht is. De VvE (althans het bestuur) dient ook in een geval van onderhandse verkoop hiervan opgave te doen aan de notaris die op zijn beurt de koper hiervan in kennis stelt middels het bijvoegen van de opgave aan de akte.

Meer weten?

Bel of mail team VvE
0800 - 6900830 vve@swgadvocaten.nl