Servicekosten

Algemene informatie

Ten aanzien van kantoorruimte en overige bedrijfsruimte kent de wet, anders dan bij woonruimte het geval is, geen regels over servicekosten. Wat onder servicekosten moet worden verstaan moet blijken uit de huurovereenkomst zelf. Doorgaans gaat het om leveringen en diensten die vanwege de verhuurder worden verzorgd, zoals nutsvoorzieningen, schoonmaak en beveiliging. Vaak worden de servicekosten door de verhuurder doorbelast middels het bij de huurder in rekening brengen van voorschotten. Aan het einde van het jaar worden deze voorschotten op een eindafrekening verrekend met de daadwerkelijk gemaakte servicekosten.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Het komt regelmatig voor dat de huurder weigert tot betaling van de afrekening servicekosten omdat de juistheid daarvan wordt betwist. SWG kan in dat geval – indien correspondentie en overleg met de huurder geen soelaas biedt - voor u een procedure opstarten tegen de huurder teneinde de betaling van de servicekosten te vorderen. Het verweer van huurder met betrekking tot de afrekening servicekosten, zoals bijvoorbeeld een beroep op verjaring en/of rechtsverwerking,  zal SWG namens huurder in de procedure weerleggen.

Onze werkzaamheden verrichten wij zo veel mogelijk tegen een vooraf met u overeengekomen honorarium. Als het dossier zich er voor leent, zelfs graag voor een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl