Pensioen & OR

algemene-praktijk-576x276.jpg

Naast loon is pensioen in omvang meestal de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. De stem van de OR wordt met betrekking tot het onderwerp pensioen steeds belangrijker. Dat is logisch, want in pensioenregelingen komen in toenemende mate risico’s, die in eerste instantie voor rekening van de werkgever waren, bij de werknemer te liggen. Wijziging van een pensioenregeling is een belangrijk inspraakmoment; de OR heeft instemmingsrecht op grond van art. 27 van de WOR. Matthijs Groenhuijzen heeft veel ervaring in het trainen en adviseren van de OR op het vlak van pensioen als arbeidsvoorwaarde met gevoel voor de verhouding tussen werkgever en de OR.

Het trainen en adviseren van de OR vindt plaats onder de paraplu van de Merlijn Groep, een gerenommeerd instituut op het vlak van medezeggenschap.

Meer weten?

Bel of mail Matthijs Groenhuijzen
088 - 6900800 of mg@swgadvocaten.nl