Gerechtelijke fase

Algemene informatie

Blijft resultaat in de minnelijke fase van het incassotraject uit dan zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd. Dit gebeurt middels het betekenen van de door SWG opgestelde dagvaarding aan -het adres van- de huurder en vervolgens het aanbrengen van de dagvaarding bij de afdeling kanton van de rechtbank. Bevoegd is de kantonrechter binnen wiens arrondissement het gehuurde is gelegen. In het kader van de digitalisering van de rechtspraak zal op termijn (planning is thans eind 2018) de wijze van procederen veranderen van een schriftelijke naar een digitale. Nadat de huurder in de gelegenheid is gesteld te antwoorden op de in de dagvaarding opgenomen eis zal, veelal nadat er een comparitie van partijen heeft plaatsgevonden (mondelinge behandeling ten overstaan van de kantonrechter) vonnis worden gewezen.

Direct een incasso-opdracht overdragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om onmiddellijk een incasso-opdracht aan SWG Advocaten over te dragen

Stuur incasso in

Meer weten?

Bel of mail team incasso
0800 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl