Huurcommissie

ALGEMENE INFORMATIE

De Huurcommissie is een onafhankelijke, landelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder. Bijvoorbeeld geschillen over gebreken. Een huurder van een niet geliberaliseerde woning (sociale huurwoning) kan indien de verhuurder op een schriftelijk verzoek van de huurder de gebreken niet herstelt de huurcommissie verzoeken om uitspraak te doen over de redelijkheid van de huurprijs. Hoe vaak komt het niet voor dat de huurcommissie op basis van een gesteld gebrek tot een uitspraak komt waarin de huurprijs wordt verlaagd tot soms wel 40% van de feitelijke huurprijs. U voelt zich niet gehoord en mist de weging van het door u gevoerde verweer tijdens de mondelinge behandeling.

Bezwaar maken tegen de uitspraak van de Huurcommissie bij de Kantonrechter kan lonend zijn. De huurcommissie is, anders dan de kantonrechter gebonden aan de categorieën en verlagingspercentages van artikel 6 BHW (uitgaande van 3 categorieën gebreken). De kantonrechter is niet gebonden aan bepaalde criteria voor wat betreft het begrip gebrek en is evenmin gebonden aan bepaalde verlagingspercentages.    

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Bent u het niet eens met een uitspraak van de Huurcommissie maar twijfelt u erover om bezwaar aan te tekenen? De huurrechtadvocaten van SWG adviseren u graag en kunnen u na bestudering van de stukken een helder advies geven of een procedure bij de kantonrechter kans van slagen heeft. De procedure doen wij dan graag voor u. Tegen een van tevoren overeengekomen vast tarief. Dat zelfde geldt voor de procedure bij de huurcommissie. Een procedure waarin de verhuurder of diens beheerder veelal zelf procedeert. Ook in die fase staan wij u graag met raad en daad terzijde.  Meer weten, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088-6900800 mail@swgadvocaten.nl