Insolventie

Algemene informatie

Aan een faillissement van een huurder gaat vaak een periode van niet betalen van de huurpenningen vooraf. Zodra het faillissement is uitgesproken, kan de verhuurder de huurachterstand tot op dat moment niet meer op de gebruikelijke wijze bij de huurder incasseren. Hij zal zijn vordering bij de curator moeten indienen en met deze afspraken moeten maken over de beëindiging van de huur. De wettelijke opzegtermijn bedraagt bij faillissement van de huurder maximaal drie maanden. De huurpenningen vanaf de datum van het uitspreken van het faillissement tot en met de datum waarop de opzegtermijn afloopt zijn een zogenaamde ‘boedelvordering’ die onmiddellijk vanuit de faillissementsboedel aan de verhuurder betaald moeten worden.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl