Vaststellingsovereenkomst

algemene-praktijk-576x276.jpg

Een vaststellingsovereenkomst is een specifiek, in de wet geregelde overeenkomst, waarin partijen ter beslechting of ter voorkoming van een geschil of procedure vastleggen dat zij met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst beëindigen.

Een vaststellingsovereenkomst kan in alle gevallen waarin partijen uit elkaar willen, en onder alle omstandigheden worden toegepast. Of het nu om bedrijfseconomische redenen gaat, disfunctioneren, verwijtbaar handelen of nalaten, een verstoorde verhouding of na twee jaar arbeidsongeschiktheid.     

Het snel en adequaat beëindigen van een arbeidsovereenkomst is zowel voor werkgever als werknemer van groot belang. SWG zorgt, nadat de opdracht tot stand is gekomen en alle benodigde gegevens zijn aangeleverd, voor een vaststellingsovereenkomst op maat.

Meer weten?

Bel of mail Klaas
088 - 6900800 kl@swgadvocaten.nl