Pensioenincasso

algemene-praktijk-576x276.jpg

Meningsverschillen over pensioen hebben in de regel te maken met fouten, maar ook met verkeerde verwachtingen. Teleurstelling bij de werknemer is niet zelden het directe gevolg van slechte communicatie. In toenemende mate wordt communicatie over pensioenen de taak van de pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar), met als gevolg dat deze door de rechter steeds vaker aansprakelijk wordt gesteld voor door de deelnemer geleden schade. Ook de pensioenadviseur is verantwoordelijk voor het gegeven advies, maar moet daarop door zijn opdrachtgever (de werkgever) wel worden aangesproken. Indien noodzakelijk in rechte.

Pensioenincasso is een vak apart. SWG Advocaten heeft zowel op het gebied van pensioenrecht als op het vlak van incasso veel ervaring en kennis. 

Meer weten?

Bel of mail Matthijs Groenhuijzen
088 - 6900800 of mg@swgadvocaten.nl