Winkelruimte

Ook bij winkelruimte zal de aanleiding tot het starten van een incassotraject veelal  het niet nakomen van de contractuele verplichting tot tijdige betaling van de periodiek verschuldigde huurpenningen zijn. Anders dan bij woonruimte spelen commerciële belangen gedurende het incassotraject een grote rol en kunnen deze belangen bepalend zijn voor de te bewandelen route.

Minnelijke fase

De minnelijke fase beslaat in beginsel drie sommaties die binnen een tijdsbestek van 10 dagen verstuurd worden.

Lees meer
Gerechtelijke fase

Blijft resultaat in de minnelijke fase van het incassotraject uit dan zal de zaak aan de rechter worden voorgelegd.

Lees meer
Executiefase

Nadat vonnis is gewezen en daarmee de gerechtelijke fase is afgesloten volgt de executiefase.

Lees meer
Verhaalsonderzoek

In iedere fase van het incassotraject kan het van belang zijn om inzicht te krijgen in de verhaalspositie van de huurder.

Lees meer

Direct een incasso-opdracht overdragen?

Wij bieden u de mogelijkheid om onmiddellijk een incasso-opdracht aan SWG Advocaten over te dragen

Stuur incasso in

Meer weten?

Bel of mail team incasso
0800 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl