Ontruimingsbescherming en onderhuur

Algemene informatie

Wanneer het de verhuurder is die de huurovereenkomst opzegt, heeft de huurder recht op ontruimingsbescherming. Dit betekent dat de huurder vanaf het moment dat de huur eindigt niet direct het gehuurde hoeft te ontruimen. De verhuurder is verplicht om de ontruiming schriftelijk aan te zeggen tegen een tijdstip dat niet is gelegen vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. De huurder hoeft in ieder geval niet te ontruimen voordat een periode van twee maanden is verstreken vanaf het moment van de aanzegging. Op verzoek van de huurder kan de rechter de periode van twee maanden verlengen met maximaal tweemaal één jaar.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl