Gerechtelijk traject

VvE-558x276.jpg

Na de incassoperiode wordt een dagvaarding opgemaakt en aan de wederpartij betekend. De dagvaardingstermijn bedraagt 7 dagen  zodat na ongeveer een maand na het uit handen geven de zaak bij de rechtbank kan dienen (de eerste zittingsdag).

Op die eerste zittingsdag kan de debiteur/eigenaar verschijnen en mondeling verweer voeren. Hij kan dat ook schriftelijk doen. Vervolgens zal er door de rechter besloten worden of er een comparitie van partijen zal worden gelast, er voortgeprocedeerd dient te worden (repliek en dupliek) dan wel er een eindvonnis kan worden gewezen. De periode die een dergelijke procedure kan duren varieert derhalve van twee weken (vonnis na antwoord) tot in het ongunstigste geval twaalf of soms zelf meer dan twaalf weken.

In beginsel worden er in de gerechtelijke fase geen betalingsregelingen meer getroffen.

 

Meer weten?

Bel of mail team VvE
0800 - 6900830 vve@swgadvocaten.nl