Kort geding

Algemene informatie

Soms is een situatie onhoudbaar op grond van financiële motieven of bijvoorbeeld een onveilige situatie bij of in de verhuurde kantoorruimte. De mogelijkheid bestaat om in dergelijke gevallen een voorzieningenrechter om een voorlopige maatregel te vragen door het instellen van een vordering in kort geding.

Een kort geding procedure duurt aanzienlijk korter dan een bodemprocedure maar staat wel alleen open als de eisende partij aantoont dat er daadwerkelijk een spoedeisend belang aanwezig is. Ook is de eisende partij meer beperkt dan in een bodemprocedure met betrekking tot de aard van zijn vordering en de bewijslevering. Desondanks kan een kort geding procedure zeer nuttig zijn om een huurder van kantoorruimte op korte termijn te kunnen ontruimen, een (voorschot op de) betaling van huurachterstand af te dwingen of een onveilige situatie op te heffen.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

Procederen in kort geding is echter een vak apart. Een vak dat SWG verstaat. Door ervaring met kort geding procedures bij alle rechtbanken in Nederland kunnen wij u goed adviseren of het in uw situatie loont om een kort geding procedure op starten en een bodemprocedure niet af te wachten.

SWG heeft altijd een gespecialiseerde advocaat beschikbaar om in een dergelijke spoedeisende kwestie het dossier te bestuderen, een dagvaarding op te stellen en de mondelinge behandeling bij te wonen.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de verhuurder overeengekomen honorarium. Voor zover mogelijk zelfs op basis van een vast tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl