Dreiging

incasso-576x276.jpg

In een dossier wordt dreiging opgebouwd. Eerst met oplopende kosten, later met verdergaande consequenties. Tot aan ontruiming en faillissement aan toe. Steeds is de bedoeling om betaling of een regeling te verkrijgen voordat de volgende stap wordt genomen. In debiteurenbeheer wordt aangemaand met een 14-dagenbrief en gedreigd met incasso, rente en kosten. In de minnelijke incassofase wordt gedreigd met een gerechtelijke procedure en proceskosten. In de procedure wordt gedreigd met executie en executiekosten. Steeds een oplopende lijn van maatregelen en kosten. Steeds de mogelijkheid om die te voorkomen door betaling of een regeling. Dreiging klinkt wellicht wat negatief, maar om oplopende kosten te voorkomen kunnen onze signalen beter helder en duidelijk zijn. Hoe eerder een debiteur met ons in gesprek gaat, betaalt of een regeling aangaat, des te gunstiger de betalingsvoorwaarden.

Communicatie

Alle communicatiemiddelen om de debiteur te bereiken kunnen doeltreffend zijn. SWG Advocaten zorgt er onder andere voor dat de debiteur wordt gemaild en gebeld.

lees meer
Rente en kosten

De rente en incassokosten zijn afhankelijk van gemaakte afspraken, de soort zaak en de soort debiteur. Voor consumenten geldt de Wet Incassokosten. Voor bedrijven geldt in principe het incassobeding.

lees meer
Consequenties

Wij spreken met u af hoe wij handelen en communiceren met de debiteur. Er kunnen bijvoorbeeld commerciële redenen zijn om de debiteur te ontzien.

lees meer

Meer weten?

Bel of mail team incasso
088 - 6900820 incasso@swgadvocaten.nl