Pensioen

Een werkgever heeft 10 jaar geleden pensioen toegezegd aan zijn werknemers. Dan krijgt hij een brief van het Bedrijfstakpensioenfonds. Indertijd had hij zijn werknemers moeten aanmelden bij het pensioenfonds in plaats van bij Nationale Nederlanden. Of hij met terugwerkende kracht even over 10 jaar premie wil betalen. Dan had je maar moeten opletten, zegt het Bedrijfstakpensioenfonds.

Een moeder van twee jonge kinderen is net weduwe geworden. Zij verwacht een aanzienlijke uitkering van de pensioenverzekeraar in de vorm van een nabestaandenpensioen. Haar overleden echtgenoot heeft een jaar eerder echter gekozen voor een hogere pensioenopbrengst op pensioendatum en heeft daar het nabestaandenpensioen voor geruild. De moeder heeft wel eens een handtekening gezet, maar weet niet meer waarvoor. Ze krijgt € 5.000,00 ineens in plaats van € 10.000,00 per jaar. Pech gehad, zegt de verzekeraar

Zomaar twee voorbeelden uit de praktijk. Niet verzonnen, maar echt gebeurd en vaker dan je denkt.

Pensioenincasso

Incasso is je recht halen. Zorgen dat je krijgt waar je recht op hebt. Degene laten betalen die daartoe op grond van jullie rechtsverhouding gehouden is. In het oerwoud dat pensioen heet, regelmatig een lastige klus want wie moet je aanspreken?

Lees meer
Pensioenrecht

Pensioenrecht gaat over een arbeidsverhouding, maar ook over in het verleden gedane beloftes en over veel geld. Over verzekeraars die fouten maken en over adviezen van tussenpersonen in het verleden, die in het heden niet altijd gelukkig uitpakken.

Lees meer
De waarde van pensioen

Tegenwoordig belooft de werkgever om een premie te betalen en word je als werknemer geacht met die premie te beleggen. Met het kapitaal op pensioendatum kan je dan je ouderdomspensioen kopen. Eenvoudig verhaal toch? Ja, tot de rente daalt en niet meer stijgt.

Lees meer
Pensioen & OR

Ondernemingsraden beslissen mee over de ontwikkeling van de waarde van arbeidsvoorwaarden. Met name op het gebied van pensioen is er veel te winnen of te verliezen. De lage rente wordt vaak gebruikt om risico's meer bij de werknemer te leggen.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail Matthijs Groenhuijzen
088 - 6900800 of mg@swgadvocaten.nl