Beëindiging

Algemene informatie

Een huurovereenkomst eindigt door opzegging, ontbinding of beëindiging met wederzijds goedvinden.

Bij opzegging dient de verhuurder te voldoen aan een aantal voorgeschreven vormvereisten. Daarnaast dient de verhuurder rekening te houden met de van toepassing zijnde opzegtermijn en de limitatief voorgeschreven opzeggingsgronden, zoals dringend eigen gebruik of geen goed huurderschap.

Ontbinding van de huurovereenkomst geschiedt door de kantonrechter in het geval van wanprestatie. Indien de huurder van een woning een huurachterstand heeft laten ontstaan van minimaal drie maanden of de huurder gedraagt zich niet zoals een goed huurder betaamt dan kan de verhuurder bij de kantonrechter de ontbinding van de huurovereenkomst vorderen. In het geval de gehuurde woning op last van de burgemeester wordt gesloten wegens het handelen in strijd met de Opiumwet kan de huurovereenkomst door de verhuurder buitengerechtelijk worden ontbonden.

Op het moment dat partijen het eens zijn over de beëindiging van de huurovereenkomst kunnen zij de voorwaarden waaronder zij overeenstemming hebben bereikt vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

De inhoud van de opzeggingsbrief is het uitgangspunt voor een eventuele gerechtelijke procedure indien de huurder niet in de opzegging toestemt. Het is dan ook zaak om een afgewogen keuze te maken welke opzeggingsgrond in de opzeggingsbrief wordt opgenomen. SWG adviseert de verhuurder en stelt de opzeggingsbrief desgewenst ook voor de verhuurder op.

In onze landelijke praktijk komen ontbindingsprocedures bij de kantonrechter veelvuldig voor. In dat kader is SWG dan ook een specialist. Door onze ervaring kunnen wij voorafgaande aan het opstarten van een procedure een goede inschatting van de kans van slagen maken.

Bij het maken en vooral het vastleggen van afspraken is het zaak om dat op een dusdanig adequate wijze te doen dat er in de toekomst geen discussie kan ontstaan over wat partijen nu eigenlijk afgesproken hebben. Een deskundige advocaat van SWG begeleidt u bij het bereiken van de overeenstemming en de vastlegging daarvan.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de verhuurder overeengekomen honorarium. Voor zover mogelijk zelfs op basis van een vast tarief. Wilt u meer weten over een van deze producten, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail team huurzaken
088 - 6900800 mail@swgadvocaten.nl