Team

kuppens_fotografie_6075-mme 3 kleiner.jpg

mr. M. (Maarten) van der Meulen

Maarten is in 2001 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na zijn afstuderen is hij werkzaam geweest als kandidaat-notaris en als senior jurist bij DAS Rechtsbijstand. Maarten heeft zowel de beroepsopleiding advocatuur als de beroepsopleiding notariaat met succes afgerond. Van meet af aan heeft Maarten zich toegelegd op het erfrecht en zich daarin steeds verder gespecialiseerd. Maarten heeft de specialisatieopleiding ‘Magna Charta Leergang Erfrecht’ van AVDR cum laude afgerond. Maarten is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland.

Sinds juni 2015 is Maarten lid van het team Vereffeningen. Maarten heeft zich volledig toegelegd op het erfrecht, waarbij vereffeningen zijn bijzondere aandacht hebben. Maarten wordt regelmatig door de rechtbank benoemd tot vereffenaar. Dit op grote schaal op verzoek van banken en verzekeraars. Ook notarissen, collega-advocaten, erfgenamen en rechtbanken vragen geregeld of hij bereid is een benoeming tot vereffenaar te aanvaarden.

jan foto portret website 3 kleiner.png

mr. J. (Jan) van der Wende

Jan is afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg, waar hij zowel de accenten civiel recht als strafrecht heeft gestudeerd. Tijdens zijn studie was hij werkzaam als juridisch medewerker bij een kleinschalig advocatenkantoor te ’s-Hertogenbosch. Na zijn studie heeft hij bij dit kantoor zijn beroepsopleiding advocatuur met succes afgerond. In deze periode heeft hij veel proceservaring opgedaan, met name op het gebied van het algemeen verbintenissenrecht, externe bestuurdersaansprakelijkheid en huurrecht.

Sinds augustus 2018 is Jan lid van het team Vereffeningen en Bankzaken bij SWG Advocaten. Hij heeft zich met name toegelegd op de vereffeningpraktijk. Jan heeft bijzondere kennis op het gebied van erfrecht, algemeen verbintenissenrecht en de liquidatie van rechtspersonen.

 

foto pwa site 3 kleiner.png

mr. P.K.J. (Paul) van der Wal

Paul is in 2011 civielrechtelijk afgestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Tijdens zijn studie is hij als griffier werkzaam geweest bij verschillende sectoren van de rechtbank in Utrecht. Na zijn studie is Paul bij SWG Advocaten in dienst getreden, waar hij ook zijn beroepsopleiding advocatuur heeft afgerond. Paul houdt zich vanaf de eerste dag voornamelijk bezig met het bancair zekerheden- en executierecht en is behalve advocaat ook manager van het team Bankzaken.

Daarnaast is hij sinds 2016 lid van het team Vereffeningen, waar hij ter ondersteuning van de andere teamleden regelmatig advies-, proces- en alle overige werkzaamheden verricht die zich binnen de vereffeningpraktijk voordoen. Daartoe heeft Paul via Novex de ‘Basiscursus erfrecht’ en de ‘Leergang vereffeningen en executele’ afgerond.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900850 vereffeningen@swgadvocaten.nl