erfrecht-1920x200.jpg

Vereffening

VEAN_logo 3.jpg

Een nalatenschap moet vereffend worden als er sprake is van beneficiaire aanvaarding door een of meer erfgenamen. Daarnaast moet een nalatenschap worden vereffend als er door de rechtbank een vereffenaar is benoemd. De vereffening van een nalatenschap is te vergelijken met een faillissement. Doorgaans moeten negatieve (insolvente) nalatenschappen worden vereffend. De medewerkers van de afdeling Vereffeningen van SWG Advocaten hebben zich gespecialiseerd in het vereffenen van (insolvente) nalatenschappen. Op verzoek van grootbanken, erfgenamen, maar ook rechtbanken worden zij met grote regelmaat benoemd tot vereffenaar.

Vereffening nalatenschap

Het is wettelijk verplicht om in bepaalde situaties een nalatenschap te vereffenen. De Nederlandse wet kent daarbij de ‘lichte’ en de ‘zware’ vereffening. SWG Advocaten dient geregeld benoemingsverzoeken in voor banken, gemeentes en particulieren. Ook laten de advocaten van SWG zich geregeld benoemen tot een vereffenaar. Zo wikkelen zij jaarlijks tientallen nalatenschappen af, zowel solvent als insolvent.

Lees meer
Werkwijze

SWG Advocaten heeft haar proces efficiënt ingedeeld in drie heldere fases, met de mogelijkheid om per fase een prijsafspraak te maken. Dit zijn achtereenvolgens de onderzoeksfase, benoemingsfase en de vereffeningsfase. Voor de vereffeningsfase geldt in principe dat SWG betaald wordt uit de boedel. Soms is het nodig om een boedelbijdrage te vragen aan schuldeisers of erfgenamen.

Lees meer
Ons team

Graag stellen wij de juridische leden van ons gespecialiseerd team Vereffeningen voor. Naast ervaren advocaten bestaat het team uit juridisch opgeleide medewerkers en administratieve ondersteuning. Zij werken samen gestructureerd aan de afwikkeling van een nalatenschap volgens strakke, geautomatiseerde processen. Een team dat graag voorop loopt.

Lees meer
Erfrecht

Het erfrecht is het recht dat regelt hoe bezittingen en vermogensbestanddelen van een overleden persoon overgaan op de erfgenamen. Het bepaalt wie de erfgenamen zijn en hoe groot hun aandeel in de erfenis is. Een advocaat met expertise in erfrecht kan u bijstaan in de afhandeling van een erfenis, het opstellen van een testament en bij eventuele erfrechtelijke geschillen.

Lees meer

Een advocaat als vereffenaar

Op verzoek van een belanghebbende kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Anders dan bij faillissementen het geval is, kan iedereen tot vereffenaar worden benoemd. Het vereffenen van een nalatenschap vereist uitgebreide juridische en fiscale kennis. De voorkeur gaat derhalve  uit naar een professionele vereffenaar zoals een advocaat of notaris. Uit onze ervaring blijkt dat er in een vereffeningentraject met enige regelmaat moet worden geprocedeerd. De vereffenaar-advocaat heeft als groot voordeel dat hij zelf kan procederen. Anders dan bij een notaris het geval is, behoort het voeren van procedures tot de dagelijkse werkzaamheden van een advocaat. Een advocaat is bovendien gewend om knopen door te hakken.

SWG Advocaten als vereffenaar

De advocaten van SWG Advocaten hebben veel ervaring met de vereffening van nalatenschappen en wikkelen jaarlijks tientallen nalatenschappen af. Daarbij hebben de advocaten van SWG Advocaten kennis van alle verschillende rechtsgebieden waarmee een vereffenaar te maken kan krijgen, naast het erfrecht. Had de overledene een eigen onderneming, een huurovereenkomst, waren er lopende geschillen, zijn er gelden verdwenen? De advocaten van  SWG Advocaten hebben voor ieder probleem een oplossing. Indien nodig, kunnen kantoorgenoten met andere expertises eenvoudig geraadpleegd worden. 

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900850 vereffeningen@swgadvocaten.nl