(Conservatoir) beslag

ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer er niet voldoende zekerheden zijn verstrekt of gekozen wordt voor een andere verhaalsmogelijkheid, adviseert SWG over de mogelijkheden tot het leggen van beslag. Zo komt het bijvoorbeeld voor dat het hypotheekrecht van de bank niet is gevestigd op een aangrenzend perceel. Op grond van de executoriale titel die de hypotheekakte biedt, kan de bank hier executoriaal beslag op leggen en beide percelen middels een gecombineerde hypotheek/beslag veiling openbaar verkopen. Wanneer de bank nog niet over een executoriale titel beschikt, zorgt SWG dat deze wordt behaald en legt SWG als dat nodig is conservatoir beslag.

Voortvarend handelen kan het verschil maken tussen het niet of wel volledig voldaan zien worden van uw vordering.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG heeft altijd een gespecialiseerde advocaat beschikbaar om in een dergelijke kwestie het dossier te bestuderen, de bank te adviseren en voortvarend te handelen. SWG beschikt over een landelijk netwerk van kwalitatief hoog aangeschreven deurwaarders die bij de uitvoering van hun werkzaamheden rekening houden met de maatschappelijke positie van de bank in de samenleving.

Voornoemde werkzaamheden worden uitgevoerd tegen een vooraf met de bank overeengekomen tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgmail.nl