bank-1920x200.jpg

Bijzonder Beheer

SWG Advocaten is gespecialiseerd in de belangenbehartiging van bijzonder beheer afdelingen van hypotheekbanken zowel bij (executoriale) verkoop van woonruimte en bedrijfsruimte als bij het voorkomen daarvan. Naast banken staat SWG ook andere hypothecaire geldverstrekkers bij. SWG heeft ruime ervaring met het voeren van procedures voor deze geldverstrekkers bij rechtbanken in heel Nederland. SWG Advocaten is in alle voorkomende zaken een adviseur en sparringpartner voor de afdeling bijzonder beheer, ook bij de uitwinning van andere zekerheden dan het recht van hypotheek. Uniek aan de dienstverlening is SWG Direct waarmee eerstelijnsvragen van onze klanten dagelijks worden beantwoord door een gespecialiseerde advocaat.

Executiefase

Tijdens de executiefase doet de bank regelmatig een beroep op de hypotheekbedingen, zoals het huurbeding, het beheerbeding en het ontruimingsbeding. Daarnaast verzoekt SWG namens de bank goedkeuring voor een onderhandse executoriale verkoop of voert zij verweer in een executiegeschil.

Lees meer
Onderhandse verkoop

Om een maximale opbrengst te behalen, streven banken zoveel mogelijk naar onderhandse verkoop buiten executie. Ook wanneer vrijwillige medewerking ontbreekt, zijn er verschillende juridische mogelijkheden om tot onderhandse verkoop te komen, zoals zaakwaarneming, vervangende medewerking en afwezigheidsbewind.

Lees meer
Bancair recht

In voorkomende gevallen wordt de bank aansprakelijk gesteld voor schade die haar klanten stellen te lijden. Daarbij speelt zorgplicht vaak een rol. Onze dienstverlening is breed. Van opeising tot uitwinning van andere zekerheden, de afdeling bijzonder beheer kan bij SWG terecht voor advies en bijstand.

Lees meer
Erfrecht

Wanneer uit het door SWG uit te voeren onderzoek blijkt dat de erfgenamen van een overleden hypotheekgever geen medewerking willen of kunnen verlenen of er (na verwerping) geen erfgenamen te vinden zijn, benoemt SWG op verzoek van de bank een vereffenaar om tot onderhandse verkoop van het onderpand te komen.

Lees meer

Vragen over bijzonder beheer?

Er is altijd iemand bereikbaar
Uniek aan onze dienstverlening voor banken is SWG Direct
Eerstelijns vragen van onze cliënten worden dagelijks beantwoord door een gespecialiseerde advocaat van team bankzaken

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl