Onderhandse verkoop

bank-558x276.jpg

Wanneer het voor hun klanten niet mogelijk blijkt om een woning of bedrijfspand te behouden, streven banken en hypotheekhouders zoveel mogelijk naar reguliere onderhandse verkoop. Op de reguliere woningmarkt is een betere opbrengst te verwachten dan bij een veiling. Het team van gespecialiseerde advocaten van SWG Advocaten onderzoekt of onderhandse verkoop tot de mogelijkheden behoort en dient de banken van advies. Wanneer blijkt dat een hypotheekgever vertrokken is, kent SWG diverse mogelijkheden om alsnog een reguliere verkoop te bewerkstelligen. SWG verleent tevens juridische bijstand aan de bank als de koop eenmaal is gesloten en er onverhoopt problemen ontstaan met de klanten, beslagleggers en andere hypotheekhouders of met curator of bewindvoerder. SWG heeft een landelijke praktijk en ervaring bij alle Nederlandse rechtbanken. Wij staan voor directe lijnen en een praktische oplossing. Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende werkzaamheden die SWG verricht voor de banken in de fase van de onderhandse verkoop.

Verkoopvolmacht

Met een onherroepelijke volmacht tot onderhandse verkoop van een verhypothekeerd onderpand van de klant, wil de bank een veiling voorkomen maar wel een actieve rol bij het verkooptraject. Daarbij neemt de bank zorgvuldigheid in acht. SWG adviseert de banken bij vragen en problemen. Als dat nodig is, staat SWG de bank bij tijdens een procedure.

Lees meer
Afwezigheidsbewind

Wanneer een hypotheekgever met onbekende bestemming is vertrokken en onvoldoende orde op het bestuur van het onderpand en de inboedel heeft gesteld, verkrijgt de bank van hem geen medewerking aan een onderhandse verkoop. SWG laat dan op verzoek van de bank een afwezigheidsbewindvoerder benoemen, die de belangen van de hypotheekgever daarbij behartigt.

Lees meer
Zaakwaarneming

Is een onderpand onbewoond achtergelaten, maar had de hypotheekgever wel de kennelijke wil om het onderhands te verkopen, dan kan de bank overgaan tot zaakwaarneming. SWG adviseert de bank over de op te stellen koopovereenkomst en zorgt dat door middel van een procedure een vonnis wordt verkregen om de levering mogelijk te maken.

Lees meer
Vervangende medewerking

Het komt voor dat maar één van de twee hypotheekgevers wil meewerken aan onderhandse verkoop en levering van het onderpand, al dan niet door middel van het verstrekken van een volmacht hiertoe aan de bank. SWG staat de bank bij in het verkrijgen van medewerking van de andere hypotheekgever, al dan niet door middel van een procedure.

Lees meer
Ontruiming

Wanneer de bank een verhypothekeerd onderpand op basis van een onherroepelijke volmacht heeft verkocht, kan het voorkomen dat de hypotheekgever weigert om het onderpand voorafgaand aan de levering te ontruimen. SWG behartigt de belangen van de bank bij een vordering tot ontruiming van de hypotheekgever, zodat de levering alsnog door kan gaan.

Lees meer
Doorhaling beslag / hypotheek

Bij een onderhandse verkoop ter voorkoming van een veiling komt het voor dat beslagleggers en andere hypotheekhouders hun medewerking aan de levering weigeren. Als er sprake is van een verkoop met tekort, maken deze beslagleggers en hypotheekhouders vaak misbruik van hun recht. SWG sommeert en start indien nodig een kort geding tot opheffing.

Lees meer
Faillissement / WSNP

Betalingsproblemen van een klant kunnen leiden tot een faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling. In dat geval zal de bank afspraken moeten maken met de curator of bewindvoerder over de verkoop van een onderpand. Als dat tot problemen leidt, behartigt SWG de belangen van de bank bij het bereiken van een oplossing, als het moet met een procedure.

Lees meer
Overlijden hypotheekgever

Wanneer de bank bekend wordt met het overlijden van een hypotheekgever, dan levert dat vaak problemen op bij het maken van afspraken over onderhandse verkoop van een onderpand. SWG is gespecialiseerd in het erfrecht. Zij onderzoekt wie de erfgenamen zijn om alsnog afspraken te maken. Blijken er geen (bekende) erfgenamen te zijn, benoemt SWG een vereffenaar.

Lees meer

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl