Zaakwaarneming

ALGEMENE INFORMATIE

De bank kan overgaan tot onderhandse verkoop van het onderpand op basis van zaakwaarneming. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- het onderpand is leeg en onbewoond achtergelaten;
- de bank en hypotheekgevers hebben belang bij onderhandse verkoop boven executie (hogere opbrengst);
- de hypotheekgever is niet in staat om zelf te verkopen/leveren;
- de hypotheekgever heeft de kennelijke wil dat het onderpand onderhands wordt verkocht voor een bepaalde koopprijs en voorwaarden.

Als de bank in haar hoedanigheid van zaakwaarnemer van de hypotheekgever een aangepaste koopovereenkomst heeft gesloten, kan SWG namens de bank vorderen dat het vonnis van de rechter in de plaats treedt van de medewerking van de hypotheekgever aan de levering van het onderpand.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG beoordeelt in de eerste plaats of het dossier zich leent voor zaakwaarneming. Het is aan te raden dat deze beoordeling plaatsvindt voordat de bank in haar hoedanigheid van zaakwaarnemer een koopovereenkomst sluit met de koper. Indien dat het geval is, zal SWG namens de bank een kort geding procedure doorlopen. Na het verkrijgen van het vonnis schakelt SWG met de passerend notaris over de afronding van de verkoop en levering.

Als specialist behandelen wij deze zaken landelijk tegen een scherp tarief. De kosten worden berekend op basis van een vooraf overeengekomen honorarium. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl