Vervangende medewerking

ALGEMENE INFORMATIE

Wanneer één van de hypotheekgevers meewerkt aan (een notariële volmacht tot) onderhandse verkoop en de andere niet, kan SWG namens de bank vervangende medewerking vorderen van de niet-meewerkende hypotheekgever aan de verkoop/levering of de afgifte van een verkoopvolmacht aan de bank. Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

- de bank ontvangt een “procesvolmacht” van de meewerkende hypotheekgever;
- het onderpand is leeg of wordt bewoond door de meewerkende hypotheekgever;
- hypotheekgevers zijn niet gehuwd of het echtscheidingsverzoek is al ingediend bij de rechtbank.

Indien de hypotheekgevers nog immer met elkaar gehuwd zijn, kan de rechtbank worden verzocht om het bestuur en de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het onderpand op te dragen aan de meewerkende hypotheekgever.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG beoordeelt in de eerste plaats of het dossier zich leent voor een procedure tot 'vervangende medewerking'. Het is aan te raden dat deze beoordeling plaatsvindt in een zo vroeg mogelijk stadium om te voorkomen dat er onnodige kosten worden gemaakt voor bijvoorbeeld het opstellen van een notariële verkoop volmacht. SWG doorloopt vervolgens namens de bank de kort geding procedure. Na het verkrijgen van het vonnis schakelt SWG met de passerend notaris.

Als specialist behandelen wij deze zaken tegen een scherp tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl