Verkoopvolmacht

ALGEMENE INFORMATIE

Met een onherroepelijke volmacht tot onderhandse verkoop van een verhypothekeerd onderpand van de klant, wil de bank een veiling voorkomen maar wel een actieve rol bij het verkooptraject. 

Een onherroepelijk verkoopvolmacht kan bij notariële of onderhandse akte worden opgesteld. In de volmacht zal in de regel een 'laatprijs' opgenomen moeten worden. De 'laatprijs' is de verkoopprijs die het onderpand minimaal op moet brengen. De volmacht is niet toereikend voor een verkoop voor een lager bedrag dan de 'laatprijs'.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG adviseert de bank over de inhoud en de vorm van een onherroepelijke verkoopvolmacht. Daarnaast treden wij daarover in overleg met hypotheekgevers en de notaris. Het verstrekken van een onherroepelijke verkoopvolmacht maakt regelmatig onderdeel uit van een regeling tussen hypotheekgever en de bank. Ook staat SWG banken bij indien zij hypotheekgevers die in het buitenland verblijven een onherroepelijke verkoopvolmacht willen laten verstrekken. Als het nodig is, kan SWG namens de bank medewerking van een van de hypotheekgevers afdwingen via een procedure (zie vervangende medewerking).

Voornoemde werkzaamheden verrichten wij tegen een vooraf overeengekomen uurtarief. Wilt u meer weten over dit product, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl