Faillissement

ALGEMENE INFORMATIE

Betalingsproblemen van een klant kunnen leiden tot een faillissement of wettelijke schuldsaneringsregeling. In dat geval zal de bank afspraken moeten maken met de curator of bewindvoerder over de verkoop van een onderpand. Als dat tot problemen leidt, bijvoorbeeld als er een onredelijke termijnstelling wordt opgelegd, behartigt SWG de belangen van de bank bij het bereiken van een oplossing.

WAT KAN SWG ADVOCATEN VOOR U BETEKENEN?

SWG adviseert de bank over en staat de bank bij in het overleg met een curator of bewindvoerder. Ook in algemene zin is SWG een sparringpartner voor de bank in de gevolgen van een faillissement of toelating tot de WSNP. Daarnaast weet SWG de weg naar de rechter-commissaris voor nader overleg of wordt er een beroep gedaan op de rechtbank.

Voornoemde werkzaamheden verrichten wij tegen een vooraf overeengekomen scherp tarief. Wilt u meer weten over dit product, neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bel of mail SWG Direct
088 - 6900810 bz@swgadvocaten.nl